Viva Verbum

Centar za podsticaj ranog senzomotornog razvoja i kognitivni trening odraslih Viva Verbum, je rezultat vizije tima entuzijasta, stručnjaka iz oblasti defektologije, logopedije i psihoterapije koji su svojim idejama, zalaganjem i stalnim usavršavanjem unapredili već postojeći Centar za edukaciju i podršku porodici Viva Verbum.

Ideja o proširenju naših kapaciteta nastala je kao potreba da se kroz multidisciplinarni i savremen pristup savetodavnim i praktičnim radom osetljivim grupama i pojedincima od najranijeg uzrasta pruži oslonac i podrška u savladavnju životnih izazova na njihovom razvojnom putu. Stoga smo odlučili da Centar za podršku porodici i edukaciju transformišemo, te da se oblast našeg delovanja proširi u smeru rane detekcije, dijagnostike i rehabilitacije dece sa poteškoćama u razvoju, kao i neuropsihološke rehabilitacije odraslih. Logopedija Senzorna integracija Psihoterapija Muzičke stimulacije Neuropsihologija Edukacija

Galerija

Digital Republic je marketing agencija koja će vrednosti vašeg poslovanja projektovati na društvenim mrežama i drugim web lokacijama. Vidimo se online!