Artimatica

Stvorili smo mesto gde se znanjem I kreativnošću podstiče celokupan razvoj deteta. Uz primenu savremenih metoda u radu, pružamo podršku deci da ostvare svoje potencijale I negujemo darovitost kroz radionice, tretmane I razvojne programe.

Svi programi, radionice kao I tretmani, sa izuzetkom logopedskih tretmana, dostupni su I na engleskom jeziku. Multidisciplinaran pristup I timski rad defektologa, logopeda, psihologa I stručnih saradnika Vam je na raspolaganju u cilju razvoja: Intelektualnog razvoja Pažnje I koncentracije Fine I grube motorike Komunikacije I govora Učenja I pamćenja Čitanja,pisanja I računanja Sticanja socijalnih veština Postizanja emocionalne stabilnosti I kontrole

Galerija

Digital Republic je marketing agencija koja će vrednosti vašeg poslovanja projektovati na društvenim mrežama i drugim web lokacijama. Vidimo se online!